اسكله شهيد رجايی

اسكله شهيد رجايی جزو مهمترين بنادر ايران بشمار می آيد و از حيث واردات و صادرات مورد توجه قرار دارد. بطور تقريبی حدود 55 درصد از كل پروسه صادرات و واردات كشور بر عهده اين مركز تجاری می باشد.

اين اسكله در 23 كيلومتري غرب بندرعباس و شمال جزيره قشم و تنگه هرمز قرار دارد. اين بندر بدليل داشتن روابط دريايي با حدود 80 بندر بين المللي نيمي از كل حجم تجارت ايران را ساپورت ميكند.

اين بندر بعلاوه بدليل موقعيت جغرافيايی خاص،سالانه 70 درصد از كل ترانزيت بنادر كشور را بر عهده دارد.

وسعت آن چيزی حدود 4800 هكتار بوده كه شامل محدوده عمليات و همينطور پس كرانه مي باشد.

ظرفيت پذيرش آن حدود 88 ميليون تن كالا در سال مي باشد.

تا پيش از شروع تحريم ها در سال 2011 ، اين بندر با 30 خط كشتيرانی همكاري داشت. متاسفانه بعد از تحريم ها اين عدد بسيار كاهش پيدا كرد.

براي مثال شركت تايدواتر خاورميانه پس از سال 2011 فعاليت خود را در اين بندر پايان داد.

بهمين خاطر اين بندر از ليست بنادر فعال در زمينه واردات خارج شده است.

اسكله شهيد رجايی ظرفيت پهلوگيری ابر كشتی های باربری جهان را دارا مي باشد. اين بندر زماني بسيار پرازدحام و پر انرژي بود . متاسفانه در سفر اخيری كه به آنجا داشتم تقريبا شوكه شدم چون اسكله بسيار خلوت بود. اكثرگنتری ها  بيكار بودند و كانتينري براي جابجايی وجود نداشت. در كل اسكله 5 كشتی پهلو گرفته بودند. از صحبتهايی كه با ترخيص كاران و پرسنل آنجا داشتم متوجه شدم اين وضعيت مربوط به پساتحريم مي باشد. جای بسی تاسف است كه اسكله شهيد رجايی با اين عظمت و ظرفيت اينچنين بلاستفاده بماند.

اميدوارم با از بين رفتن مشكلات موجود بزودي شاهد تغييرات مثبتي در شرايط موجود باشيم.

و بازهم شور و انرژی و بركت به اين مركز تجاری كه چشم اميد خانواده های زيادی می باشد،بازگردد.

This post is also available in: English