حضور در نمایشگاه سنگ محلات یکی از تجربیات خوبی است که هر ساله تکرار می شود. سنگ های صنعتی، ساختمانی و تزئینی ایران در جهان شناخته شده و پر طرفدار هستند. به همین خاطر سالانه چندین نمایشگاه جهت ارائه این محصولات به مشتریان، در چندین شهر ایران برگزار می گردد.