واردات

واردات

واردات و صادرات در حال حاضر چیزی بیش از یک سیاست تجاری یا اقتصادی برای کشورهای مختلف است.

در دنیای مدرن، تجارت بین المللی  نه تنها نقش اقتصادی، بلکه نقش سیاسی، فرهنگی و علمی نیز دارد و این ویژگی آن را یک موضوع بسیار مهم می کند

یک دلیل دیگر که منجر به اهمیت آن می شود، روند جهانی شدن کسب و کار است

تجارت بین الملل به کشورها کمک می کند که منابع اضافی خود را در جهان مبادله کنند و در عین حال کمبود آنها را تامین کنند

ورود به بازار جهانی، کشورها را قادر می سازد ظرفیت فروش و مزایای خود را افزایش دهند و در نهایت این افزایش به رشد آنها منجر شود

فعالیت های بین المللی ، در اینجا ما به طور خاص بر واردات تمرکز می کنیم،نباید بعنوان یک فعالیت غیر ضرورری در نظر گرفته شود.

به منظور شناخت همبستگی بین کشورها و بازارها و همچنین شناسایی مفهوم اصول در علوم مختلف برای مثال بازاریابی، اجتناب ناپذیرند

در روند جهانی شدن بازار، مرزهای ملی و سیاست های سنتی در اقتصاد و تجارت تغییر می کنند همانطور که شرکتها در راه جهانی شدن با چالش های بزرگی در کشورهای مختلف مواجه هستند، بنابراین دانستن و انتخاب بازارهای صحیح موضوعی اجتناب ناپذیر استاز آنجاییکه بازارهای بین المللی در مقایسه با بازار محلی پیچیده تر هستند بنابراین بررسی آنها چندان ساده نبوده و نیازمند داشتن یک پلان مناسب می باشد.

شرکت ما، افق پدیدار سامه،تلاش می کند تا از طریق شناختن، طبقه بندی و انتخاب بازار هدف برای محصولات صادراتی، چنین مدلهایی را در سه شاخه ارائه کندکه عبارتند از دسته اول: محصولات پتروشیمی شامل وازلین، پارافین جامد، پارافین مایع، نرمال پارافین، اوره و پی وی سی.دسته دوم میوه جات خشک از جمله انجیر، کشمش، کنجد و زعفران.و نهایتا هم دسته سوم که انواع سنگ می باشد.

گروه بازرگانی اوپاسا همچنین در زمینه واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و دستگاه های تولیدی مورد نیاز کارخانجات فعالیت دارد.ما همچنین به شرکت های محلی کمک می کنیم که تامین کنندگان مناسب را در خارج از کشور پیدا کنند که عمدتا بر روی ماشین آلات و مواد خام متمرکز شده است.

بنابراین ما در واقع سعی می کنیم در هر دو بعد هم صادرات و هم واردات کار کرده و هیچ فرصتی را در راستای توسعه پدیده جهانی شدن کسب و کار بین المللی از دست ندهیم.

This post is also available in: English